آدرس

سمنان – بلوارعلم وصنعت– میدان استاندارد – صندوق پستی ۳۵۱۴۴

تلفن

33442112-8 023

ایمیل

info@shefahospital.com

جستجو

عبارت مورد نظر را در کادر زیر وارد کنید

جستجو
ارسال پیام
برگ نخست

سیاست های اصلی بیمارستان تامین اجتماعی شفا سمنان

1ـ ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان به منظور اجرای سیاست ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان ، کارکنان مکلفند نسبت به اجرای استانداردهای مرتبط با ایمنی بیمار اقدام نمایند . بیمارستان نیز ملزم به تامین محیط کار و تجهیزات اداری مناسب و وسایل حفاظت فردی استاندارد و کافی می باشد . 2ـ جذب و استخدام پزشکان ، پرسنل ( رسمی ، قراردادی و شرکتی ) به منظور اجرای سیاست جذب و استخدام پزشکان ، پرسنل رسمی ، قراردادی و شرکتی ، بیمارستان پس از برآورد نیروی انسانی مورد نیاز در رسته ها و ردیف های مختلف شغلی ، نسبت به اعلام آن به ستاد مدیریت درمان استان اقدام می نماید . مجوز نهایی جذب نیرو و شیوه به کارگیری آنها از سوی سازمان تامین اجتماعی به ستاد مدیریت درمان استان ابلاغ می گردد . ستاد مدیریت درمان استان با همکاری بیمارستان ، براساس آیین نامه های اداری ابلاغی نسبت به جذب نیرو اقدام می نماید . 3ـ توانمند سازی نیروی انسانی به منظور اجرای این مهم ، انجام نیاز سنجی آموزشی ، برنامه ریزی ، اجرای دوره های آموزشی و بررسی اثربخشی دوره ها از طریق سنجش دانش و مهارت پرسنل انجام می گیرد . 4ـ ارائه خدمات درمانی ، تشخیصی طبق ضوابط و مقررات مصوبه هیئت دولت 5ـ جلب مشارکت و انعقاد قرارداد با بیمه های پایه ، سازمانها و بیمه های خصوصی 6- مشارکت هر چه بیشتر کارکنان ، بیماران و همراهان 7- رعایت آیین نامه معاملات مالی و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان تامین اجتماعی 8- ارتقاء هتلینگ بیمارستان

© 2016 -کلیه حقوق این سایت محفوظ بوده و متعلق به بیمارستان شفا می باشد

طراحی و توسعه فناوری اطلاعات موج نگار کومش می باشد