پنل کاربری بیمارستان شفا سمنان

* کاربر گرامی جهت ورود به پنل از کد پرسنلی به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان گذرواژه پیش فرض استفاده نمایید
** صفرهای ابتدای کد ملی جهت گذرواژه حذف گردد
راهنمای پنل کاربری
ویدیوی آموزشی

برای بازیابی گذرواژه ایمیل خود را وارد نمایید